Skip to content
Home » Zorgaanbod » Begeleid Wonen
Mariën Zathe-LR_by IMAZZO-23

Begeleid wonen

Er zijn vergevorderde plannen om de boerderij in Kollumerzwaag te verbouwen naar 12 zorgappartementen en 3 studio’s. Ieder appartement heeft zijn eigen keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer. De grootte van een appartement is tussen de 40m2 en 50m2. Er zijn 2 appartementen op de begane grond geschikt voor mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn.

Zorgindicatie

Omdat de zorg voor de bewoners wordt gefinancierd vanuit de wet langdurige Zorg, hebben de bewoners een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Deze instantie stelt aan de hand van de persoonlijke situatie vast welk zorgzwaartepakket de deelnemer krijgt; dat wil zeggen, op hoeveel zorg de deelnemer recht heeft. De betreffende appartementen zijn straks voor mensen met een zorgzwaartepakket van 5 of hoger.

Meer informatie vindt u op ciz.nl. Hier kunt u ook een indicatiestelling aanvragen.

De woonkosten (huur en verblijfskosten) worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun Wajong, AOW of eigen vermogen. Mensen met lagere inkomens kunnen huurtoeslag krijgen.

Op dit moment staan de eerste bewoners bij ons op de wachtlijst. Mocht u interesse hebben in onze plannen of de tekeningen eens willen komen bekijken, dan bent u van harte welkom!