Onze boerderij

Op een prachtige plek midden in de Friese noordelijke wouden staat onze boerderij op een terrein van 5 hectare. De boerderij is gelegen tussen Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde, op loopafstand zijn  er verschillende winkels aanwezig zoals supermarkten, drogisterij, bakker en slager. De boerderij stamt uit ongeveer 1880 en was vroeger een gemengd bedrijf (veeteelt en akkerbouw). Tegenwoordig is het geen actief agrarisch bedrijf meer maar een plek waar we proberen mensen in hun kracht te zetten.

Doelgroep

Wij stellen ons als doel een plek te creëren waar kinderen en volwassenen met
verschillende hulpvragen (ADHD, PDD-NOS, ASS, verstandelijke beperking en/of
psychische hulpvraag) het best tot hun recht komen.

Dit doen we door middel van:

* Persoonsgerichte benadering
* Kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden
* Platte organisatiestructuur
* Zoeken naar verbindingen

Sociale interactie

Het komt vaak voor dat onze deelnemers moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Andersom komt het ook vaak voor, dat er vooroordelen en onkunde zijn in de maatschappij over deze doelgroep. De kracht van onze boerderij is dat mensen in een betrekkelijk veilige omgeving participeren ‘in de wereld’ die bestaat uit bezoekers, vrijwilligers, werklieden, klanten, mede-zorgvragers etc. De boerderij met de tuinen is zo een natuurlijke plek waar zorgvragers in contact komen met andere mensen buiten hun eigen wereldje, waardoor ze weer een extra sociale rol krijgen, wat juist voor deze doelgroep zo belangrijk is en waardoor vooroordelen verdwijnen. Wij willen dit graag stimuleren, door verschillende mensen uit te nodigen en activiteiten te laten plaatsvinden bij ons op de boerderij.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De maatschappelijke stages van de middelbare school. Er worden dan door een groep scholieren klusjes gedaan bij ons op het erf.

 • Bezoek van de lagere scholen uit de omgeving. De kinderen krijgen dan een rondleiding en vaak zijn er ook (educatieve) activiteiten aan verbonden.

 • Mensen die van buitenaf een cursus bij ons geven zoals de paardenkliniek Garyp die bij ons de Paarden EHBO heeft verzorgd.

 • De moestuinvereniging uit Kollumerzwaag die zich bij ons op het erf gehuisvest heeft.

 • Burendag van het Oranje Fonds. We nodigen dan onder meer de buren uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse barbecue.

 • NLDoet! Onze jaarlijkse vrijwilligersdag in het voorjaar.

 • Uitjes buiten de boerderij zoals het blotevoetenpad lopen, evenementen in de omgeving bezoeken, boodschappen halen etc.

 • Wij bieden ook regelmatig plek aan internationale vrijwilligers die in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling een tijdje in het buitenland ervaring willen opdoen.  We zien in de praktijk een mooie kruisbestuiving tussen onze deelnemers die vaak op een informele manier hun eerste Engelse woordjes leren etc.

Zorgaanbod

Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding aan van maandag t/m vrijdag.

Hoe ziet een gemiddelde doordeweekse dag er uit?

Structuur en duidelijkheid zijn erg belangrijk voor onze deelnemers. Wij beginnen ’s ochtends altijd om 9 uur en nemen dan de planning voor die dag met elkaar door. Wij maken voor iedere deelnemer een persoonlijk ondersteuningsplan waar we onze begeleiding op afstemmen. Bij sommige deelnemers is afhankelijk van hun persoonlijke doelstelling ook een jobcoach aanwezig.

Ochtend

De ochtenden zijn vaak gericht op zaken zoals op tijd op je werk komen, met elkaar in een team werken of individueel, elkaar helpen, communiceren etc. De klusjes die we dan met elkaar doen zijn vaak gerelateerd aan het seizoen. In de winter is dit vaak klein onderhoud rondom de boerderij, catering verzorgen, schoonmaakwerkzaamheden, stallen uitmesten, samen boodschappen doen en koken, kleinvee verzorgen etc. In de zomer is dit vaak tuinonderhoud, stallen desinfecteren, paarden verzorgen, klein onderhoud, fruit plukken en verwerken etc. Van 10.00 uur tot 10.30 uur drinken we met elkaar een kopje koffie. De rokers hebben dan gelegenheid om buiten een sigaretje te roken.

Middag

Van 12.00 uur tot 13.00 uur eten we gezamenlijk met elkaar. Na de lunch helpen we elkaar met het afruimen van de tafel. Na de lunch maken me met elkaar een lange wandeling met onze hond Sanne. Vanaf 13.30uur tot 15.30 uur zijn er activiteiten zoals paardencoaching op de dinsdag – en woensdagmiddag, knutselen, paardrijden, uitje buiten de boerderij, workshops (bijvoorbeeld Paarden EHBO) bij ons op het erf etc.  We sluiten de middag af door van 15.30 uur tot 16.00 uur een kopje thee met elkaar te drinken

Leer/werk-traject

Wij bieden leer/werktrajecten aan waarbij deelnemers hun praktijkdiploma’s
kunnen halen op het gebied van dierverzorging en groen. Dit wordt gegeven
op de niveau’s 1 en 2 (MBO). Er bestaat de mogelijkheid (dit is niet verplicht)
om vervolgens door te stromen naar een werkplek buiten de boerderij. Bij dit
type trajecten is ook een jobcoach betrokken op de zorgboerderij.  Een aantal
deelnemers hebben  inmiddels succesvol een betaalde baan buiten de
boerderij gevonden.

Woensdagmiddag opvang

Op de woensdagmiddag bieden we dagbesteding aan jeugd die door de
week naar school gaan en op de woensdagmiddag vrij zijn van school.

Logeerhuis

Wij bieden ieder weekend logeeropvang aan in ons vakantiehuis aan het
Bergumermeer. Het is van vrijdagmiddag 17:00 uur tot zondagmiddag 17:00.
De groep is klein (4 deelnemers) waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke
aandacht. Er is continue een begeleider aanwezig die ook ‘s nachts in het
vakantiehuisje slaapt.

Wij hebben een speciale jeugdgroep (alleen jongens) en een groep voor
alleen volwassenen (alleen mannen). Bij voldoende animo willen we in 2019
met een damesgroep starten.

Voor wie?

Gezien de huidige samenstelling van de groep vanaf 12 jaar met een
hulpvraag. Onze logeerlocatie is helaas niet geschikt voor deelnemers die
gebonden zijn aan een rolstoel.

Wat ondernemen we zoal met elkaar?

Samen koken, met elkaar boodschappen halen, vaartochtje, knutselen, op
zaterdag naar de zorgboerderij in Kollumerzwaag waar we de dieren kunnen
verzorgen (bijvoorbeeld paarden borstelen). Met elkaar fietsen, voetballen,
zwemmen  etc. Alle activiteiten vinden onder begeleiding plaats.

Begeleid wonen

Er zijn vergevorderde plannen om de boerderij in Kollumerzwaag te
verbouwen naar minimaal 11 zorgappartementen. Ieder zorgappartement
heeft een eigen badkamer, keukentje, toilet, slaapkamer en eigen zithoek.

Daarnaast kunnen de bewoners ook gebruikmaken van de
gemeenschappelijke ruimte. ’s Nachts zal er een slaapwacht aanwezig zijn.

Zorgindicatie

Omdat de zorg voor de bewoners wordt gefinancierd vanuit de wet Langdurige
Zorg, hebben de bewoners een zorgindicatie nodig van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Deze instantie stelt aan de hand van de
persoonlijke situatie vast welk zorgzwaartepakket de deelnemer krijgt; dat wil
zeggen, op hoeveel zorg de deelnemer recht heeft. De betreffende
appartementen zijn straks voor mensen met een zorgzwaartepakket van 5 of
hoger. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Hier kunt u ook een
indicatiestelling aanvragen.

De woonkosten (huur en verblijfskosten) worden door de bewoners zelf
betaald vanuit hun Wajong, AOW of eigen vermogen. Mensen met lagere
inkomens kunnen huurtoeslag krijgen.

Op dit moment staan de eerste bewoners bij ons op de wachtlijst. Mocht u
interesse hebben in onze plannen of de tekeningen eens willen komen
bekijken, dan bent u van harte welkom!

Paardencoaching

Zowel in individueel als in groepsverband wordt er bij ons paardencoaching verzorgd. De paardencoaches die dit geven zijn hiervoor speciaal opgeleid en hebben ervaring met onze doelgroep(en).

Tijdens de individuele coaching kunnen paarden/pony’s ingezet worden maar ook bijvoorbeeld bewegingsgerichte spellen zoals bijvoorbeeld hutten bouwen, spelletjes spelen etc.). Dit is helemaal afhankelijk van het betreffende individu en de hulpvraag. Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen leerdoelen en door het werken met paarden krijgen ze inzicht over hun eigen handelen. Een bijzonder mooi proces!

We hebben verschillende disciplines in huis. De volgende coaches verzorgen de paardencoaching vanuit de NLP (Neurolinguistisch programmeren):

Ype Rodermond

Marieke Brouwer 

Psychomotorisch therapeut

Daarnaast werkt Elien Spijkstra-Zijlstra (psychomotorisch therapeut) vanuit haar praktijk School van de Basis.  Ervaring met kinderen en jongeren met diverse gedragsmoeilijkheden, revalidatie chronisch zieken, loverboy en eerwraak problematiek, forensische psychiatrie, samenstelling teams.
Opleiding: Pabo, leerkracht bewegingsonderwijs, Master PMT i.o. (onderzoeksfase), paardencoach (CVPC).

Praktische zaken

Mocht u geïnteresseerd zijn om zorg van ons af te nemen, dan zal er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met zowel de ouders/verwanten als de deelnemer. Ook een dagdeel proefdraaien behoort tot de mogelijkheden.

Met betrekking tot de financiën geldt, dat de zorg kan worden gefinancierd op verschillende manieren:

 • PGB
 • ZIN (Zorg In Natura)
 • Eigen bijdrage

Let er op dat u beschikt over een geldige beschikking.

De relatie tussen deelnemer en onszelf willen wij graag zo zuiver mogelijk houden. Wij bieden daarom geen bewindvoering aan.

Veelgestelde vragen

Wat zijn jullie werktijden?

We starten ’s ochtends om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Hoe geven jullie vorm aan jullie christelijke identiteit?

Wij vinden het belangrijk dat onze teamleden belijdend christen zijn. We
bidden en danken voor en na het eten. Verder zijn we van plan om
meer activiteiten te gaan organiseren te denken valt hierbij aan
bijvoorbeeld het organiseren van een openlucht kerkdienst, opzetten
van een bijbelstudiegroep etc. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
zich welkom voelt bij ons ongeacht zijn achtergrond. Om aan deze
activiteiten deel te nemen is een vrije keuze geen verplichting.

Kan iedereen bij jullie komen werken?

Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie! Qua werk vinden wij
het belangrijk dat het werk past bij je eigen interesses en dat er een
wederzijdse klik is tussen jou en je begeleider. Daarnaast kijken we ook
goed naar de hulp die je nodig hebt. Op dit moment bieden wij geen
werkplekken aan mensen die rolstoelgebonden zijn (we beschikken nog
niet over een minder valide toilet en ons erf is er nog niet voldoende op
ingericht). Daarnaast bieden we op dit moment ook geen opvang aan
mensen die dementerend zijn, suïcidaal zijn of verpleegkundige
handelingen nodig hebben.

Hoe ziet de begeleiding qua groepsgrootte er uit?

Persoonlijke aandacht is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We
werken daarom bij voorkeur met kleine groepen van rond de 4
deelnemers per begeleider. Indien nodig bieden wij ook 1 op 1
begeleiding aan.

Hanteren jullie ook een minimale leeftijd?

De minimale leeftijd is 8 jaar.

Moet ik zelf mijn lunch meenemen?

De lunch wordt op de boerderij voor je verzorgd. Goede voeding vinden
wij erg belangrijk. We proberen daarom zoveel mogelijk biologisch te
eten.

Kan ik een keer meelopen?

Een dag meedraaien is in overleg altijd mogelijk en is geheel
vrijblijvend. Er zijn hier geen kosten aan verbonden.

Waar kan ik eventueel werken?

Er zijn tal van werkzaamheden waar we je hulp goed kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld bij het paardenrusthuis, in de tuin, catering, etc.
Kijk onder ‘Landgoed” voor de vele mogelijkheden.

Hoe ziet een doordeweekse dag eruit?

We starten de dag met elkaar op om 09.00 uur. In overleg met je
begeleider worden de taken verdeeld en ga je samen met elkaar aan
de slag. Om 10.00 uur hebben we een koffiepauze met elkaar van een
half uur. Tussen de middag eten we met elkaar. Daarna laten we vaak
samen de hond uit om daarna op de boerderij nog wat klusjes te doen.
Om half 4 hebben we theepauze en sluiten de dag met elkaar af.

Waar logeer ik?

Ons logeerhuis staat in Sumar en is gelegen aan het Bergumermeer.
Je deelt de slaapkamer met maximaal 1 andere deelnemer. Er wordt
niet gemengd geslapen.

Hoeveel andere deelnemers zijn er?

Tijdens een logeerweekend zijn er rond de 4 deelnemers.

Is er ’s nachts ook iemand aanwezig?

Tijdens een logeerweekend is 24/7 iemand aanwezig. Dus ook ’s
nachts.

Wat zijn de tijden van een logeerweekend?

Het logeerweekend start vrijdagmiddag 17.00 uur en eindigt
zondagmiddag 17.00 uur.

Wat is de minimale leeftijd om te komen wonen?

Dat is 18 jaar.

Kan iedereen bij jullie komen wonen?

Alleen mensen met een WLZ indicatie.

Heb je recht op huurtoeslag?

Ieder appartement heeft een eigen huisnummer en met de huurprijs
wordt dusdanig rekening gehouden dat je huurtoeslag zou kunnen
aanvragen (dit is wel afhankelijk van je inkomen/eigen vermogen).

Ben ik verplicht om ook bij jullie te werken?

Nee, je bent niet verplicht om ook bij ons te komen werken als je bij ons
woont. We geloven heel sterk in eigen regie wat voor ons betekend dat
wij denken dat je het best tot je recht op een plek waar je
hart/interesses liggen. Wij hebben een groot netwerk en denken graag
met je mee waar je eventueel wel zou willen werken.

Mag ik een huisdier in mijn appartement?

Een hond of poes zijn niet toegestaan in het woongebouw. Andere
huisdieren gaan in overleg met elkaar.

Worden er in het weekend ook leuke dingen met elkaar ondernomen?

Dat proberen we wel maar we moeten daarbij wel rekening houden met
de hele groep.

Mag ik ook zelfstandig koken in mijn appartement?

Ieder appartement is uitgerust met een eigen keuken. In principe mag
je daar ook zelfstandig of (onder begeleiding) koken. Dit gebeurd in
overleg met elkaar.

© Copyright 2016 - Stichting Mariën Zathe