Tel: 06-21246256 (Ma – Vr van 9-17 uur)

log-marien-zathe

Verwijsindex

Het komt voor dat het kind van meerdere professionals hulp of begeleiding krijgt en dat zij dat niet altijd van elkaar weten

Wij zijn aangesloten bij de Verwijsindex Fryslan. Wij zetten alle kinderen van huishoudens die aangemeld worden standaard in de Verwijsindex. Wij informeren u over de registratie.

Welke informatie staat er in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een signaal. Een signaal is niets meer dan de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind of gezin.

Waarom is er een Verwijsindex?

Het komt voor dat het kind van meerdere professionals hulp of begeleiding krijgt en dat zij dat niet altijd van elkaar weten. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij uw kind. Zo kan er goed worden samengewerkt met andere hulpverleners en krijgt u en/of uw kind de best passende ondersteuning of begeleiding.

Zorgbedrijf Mariën Zathe huurt elk weekend een bungalow aan de Burgumermar (Klein Zwitserland). Gehandicapten (die in aanmerking komen) mogen hier gebruik van maken, eens per twee weken. Er zijn 2 groepen: de leeftijd van de eerste groep is maximum tot circa 20 jaar en er is een groep voor volwassen.

Ik heb lange tijd hier gebruik van mogen maken. Zaterdag gaan we meestal op stap. Democratisch kiezen we dan een locatie die voor iedereen haalbaar is. Zondag kun je naar de kerk en gaan we vaak iets drinken. Ik heb respect voor de manier waarop Eelke ons begeleidt (heel geduldig) en ook Ynske achter de schermen is een onmisbare schakel. Een weekend Burgumermar is de gelegenheid om de accu weer op te laden voor het dagelijkse leven.

Wiebe

Logee

Voor ons een goede vertrouwde plek waar onze zoon graag heen gaat wegens de begeleiding en dierenliefde en een manier wordt gezocht/gevonden naar meer zelfredzaamheid.

Ouder cliënt

Ouder van één van de deelnemers

Door opdrachten te doen op zijn eigen niveau en dit verder op te bouwen naar vermogen, leert hij om te gaan met zaken zoals ergens verantwoordelijk voor zijn en bouwt hij zijn zelfvertrouwen op. Ons kind is graag op de boerderij en voelt zich daar veilig en vrij. Ons kind maakt tevens gebruik van het logeren bij Mariën Zathe

Sjoukje

Ouder van één van de deelnemers