Skip to content

VERWIJSINDEX

Wij zijn aangesloten bij de Verwijsindex Fryslan. Wij zetten alle kinderen van huishoudens die aangemeld worden standaard in de Verwijsindex. Wij informeren u over de registratie.

Welke informatie staat er in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een signaal. Een signaal is niets meer dan de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind of gezin.

Waarom is er een Verwijsindex?

Het komt voor dat het kind van meerdere professionals hulp of begeleiding krijgt en dat zij dat niet altijd van elkaar weten. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij uw kind. Zo kan er goed worden samengewerkt met andere hulpverleners en krijgt u en/of uw kind de best passende ondersteuning of begeleiding.

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op www.vewijsindexfryslan.nl