Skip to content

Uitsluitingscriteria

 •  Deelnemers die vallen onder de wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).
 • Deelnemers met een Rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS).
 • Deelnemers die ernstige criminele vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans hebben.
 • Deelnemers met verslavingsproblematiek.
 • Discriminatie en intimiderend gedrag van deelnemer en/of naaste(n).
 • Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO).
 • Wanneer er naast de verstandelijke beperking sprake is van ernstige psychiatrische problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie, woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners, bezoekers en medewerkers.
 • Wanneer er sprake is van herhaaldelijk wegloopgedrag, Mariën Zathe is geen gesloten instelling.
 • Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking, zoals psychose, suïcidaliteit.
 • Ernstige gedragsproblematiek waarbij deelnemer en/of ouders niet bereid zijn om tot afspraken in het zorgplan te komen.
 • Deelnemer heeft dementie.