Tel: 06-21246256 (Ma – Vr van 9-17 uur)

log-marien-zathe

Uitsluitingscriteria

De uitsluitingscriteria van Mariën Zathe

Onderstaand vindt u de uitsluitingscriteria

Criteria

 •  Deelnemers die vallen onder de wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).
 • Deelnemers met een Rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS).
 • Deelnemers die ernstige criminele vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans hebben.
 • Deelnemers met verslavingsproblematiek.
 • Discriminatie en intimiderend gedrag van deelnemer en/of naaste(n).
 • Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO).
 • Wanneer er naast de verstandelijke beperking sprake is van ernstige psychiatrische problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie, woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners, bezoekers en medewerkers.
 • Wanneer er sprake is van herhaaldelijk wegloopgedrag, Mariën Zathe is geen gesloten instelling.
 • Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking, zoals psychose, suïcidaliteit.
 • Ernstige gedragsproblematiek waarbij deelnemer en/of ouders niet bereid zijn om tot afspraken in het zorgplan te komen.
 • Deelnemer heeft dementie.

Zorgbedrijf Mariën Zathe huurt elk weekend een bungalow aan de Burgumermar (Klein Zwitserland). Gehandicapten (die in aanmerking komen) mogen hier gebruik van maken, eens per twee weken. Er zijn 2 groepen: de leeftijd van de eerste groep is maximum tot circa 20 jaar en er is een groep voor volwassen.

Ik heb lange tijd hier gebruik van mogen maken. Zaterdag gaan we meestal op stap. Democratisch kiezen we dan een locatie die voor iedereen haalbaar is. Zondag kun je naar de kerk en gaan we vaak iets drinken. Ik heb respect voor de manier waarop Eelke ons begeleidt (heel geduldig) en ook Ynske achter de schermen is een onmisbare schakel. Een weekend Burgumermar is de gelegenheid om de accu weer op te laden voor het dagelijkse leven.

Wiebe

Logee

Voor ons een goede vertrouwde plek waar onze zoon graag heen gaat wegens de begeleiding en dierenliefde en een manier wordt gezocht/gevonden naar meer zelfredzaamheid.

Ouder cliënt

Ouder van één van de deelnemers

Door opdrachten te doen op zijn eigen niveau en dit verder op te bouwen naar vermogen, leert hij om te gaan met zaken zoals ergens verantwoordelijk voor zijn en bouwt hij zijn zelfvertrouwen op. Ons kind is graag op de boerderij en voelt zich daar veilig en vrij. Ons kind maakt tevens gebruik van het logeren bij Mariën Zathe

Sjoukje

Ouder van één van de deelnemers