Tel: 06-21246256 (Ma – Vr van 9-17 uur)

log-marien-zathe

Privacyverklaring

Op deze pagina vindt u de privacy-verklaring van Mariën Zathe

Privacy

Om ons werk goed te kunnen doen hebben we informatie nodig van de deelnemer. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op in het digitale dossier. We moeten een dossier aanleggen. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat hoe wij dat moeten doen. Wanneer het nodig is hebben meerdere medewerkers toegang nodig tot het dossier. Zij mogen zonder toestemming geen informatie uit het dossier delen.

Toestemming

Soms kunnen we nog beter helpen door gegevens en de hulpvraag te delen met een andere instantie. Bijvoorbeeld om ergens aan te melden of een indicatie aan te vragen. Zo hoeft er niet steeds opnieuw hetzelfde te worden verteld en kan de deelnemer snel geholpen worden. Wij mogen persoonsgegevens echter niet aan anderen verstrekken als u hier bezwaar tegen heeft. De medewerker vraagt u vooraf om toestemming. In het dossier vermelden wij dat u toestemming geeft. Het kan ook voorkomen dat de medewerker u vraagt om een machtiging te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft.

Uitzondering

Soms deelt een medewerker wel uw gegevens met anderen. Als er bijvoorbeeld zorgen zijn over de veiligheid van de deelnemer of 1 van de gezinsleden.

Meldcode

Soms moet er informatie worden gedeeld op basis van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl

Rechten

  • U heeft recht op inzage in en afschriften van uw gegevens. WMO-dossiers worden 7 jaar bewaard en Jeugdwet dossiers 15 jaar.
  • U heeft het recht om uw dossier aan te vullen. Zo kunt u een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. U mag feiten die onjuist zijn wijzigen. Verder mag u bepalen welke personen er geen inzage in (een deel van) uw dossier mogen hebben.
  • U heeft het recht om gegevens die niet relevant zijn voor de ondersteuning die u van ons krijgt, te verwijderen of om een deel van of het gehele papieren dossier te laten vernietigen.

Wilt u het dossier inzien? Of wilt u een kopie, het dossier aanvullen, veranderen, zaken laten verwijderen, of wilt het dossier laten vernietigen? Dan kunt u ons, daar schriftelijk om vragen. Wij kunnen op grond van de wet uw verzoek weigeren. Binnen 7 werkdagen ontvang u een reactie op uw vraag.

Zorgbedrijf Mariën Zathe huurt elk weekend een bungalow aan de Burgumermar (Klein Zwitserland). Gehandicapten (die in aanmerking komen) mogen hier gebruik van maken, eens per twee weken. Er zijn 2 groepen: de leeftijd van de eerste groep is maximum tot circa 20 jaar en er is een groep voor volwassen.

Ik heb lange tijd hier gebruik van mogen maken. Zaterdag gaan we meestal op stap. Democratisch kiezen we dan een locatie die voor iedereen haalbaar is. Zondag kun je naar de kerk en gaan we vaak iets drinken. Ik heb respect voor de manier waarop Eelke ons begeleidt (heel geduldig) en ook Ynske achter de schermen is een onmisbare schakel. Een weekend Burgumermar is de gelegenheid om de accu weer op te laden voor het dagelijkse leven.

Wiebe

Logee

Voor ons een goede vertrouwde plek waar onze zoon graag heen gaat wegens de begeleiding en dierenliefde en een manier wordt gezocht/gevonden naar meer zelfredzaamheid.

Ouder cliënt

Ouder van één van de deelnemers

Door opdrachten te doen op zijn eigen niveau en dit verder op te bouwen naar vermogen, leert hij om te gaan met zaken zoals ergens verantwoordelijk voor zijn en bouwt hij zijn zelfvertrouwen op. Ons kind is graag op de boerderij en voelt zich daar veilig en vrij. Ons kind maakt tevens gebruik van het logeren bij Mariën Zathe

Sjoukje

Ouder van één van de deelnemers