Skip to content

Privacy

Om ons werk goed te kunnen doen hebben we informatie nodig van de deelnemer. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op in het digitale dossier. We moeten een dossier aanleggen. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat hoe wij dat moeten doen. Wanneer het nodig is hebben meerdere medewerkers toegang nodig tot het dossier. Zij mogen zonder toestemming geen informatie uit het dossier delen.

Toestemming

Soms kunnen we nog beter helpen door gegevens en de hulpvraag te delen met een andere instantie. Bijvoorbeeld om ergens aan te melden of een indicatie aan te vragen. Zo hoeft er niet steeds opnieuw hetzelfde te worden verteld en kan de deelnemer snel geholpen worden. Wij mogen persoonsgegevens echter niet aan anderen verstrekken als u hier bezwaar tegen heeft. De medewerker vraagt u vooraf om toestemming. In het dossier vermelden wij dat u toestemming geeft. Het kan ook voorkomen dat de medewerker u vraagt om een machtiging te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft.

Uitzondering

Soms deelt een medewerker wel uw gegevens met anderen. Als er bijvoorbeeld zorgen zijn over de veiligheid van de deelnemer of 1 van de gezinsleden.

Meldcode

Soms moet er informatie worden gedeeld op basis van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl

Rechten

  • U heeft recht op inzage in en afschriften van uw gegevens. WMO-dossiers worden 7 jaar bewaard en Jeugdwet dossiers 15 jaar.
  • U heeft het recht om uw dossier aan te vullen. Zo kunt u een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. U mag feiten die onjuist zijn wijzigen. Verder mag u bepalen welke personen er geen inzage in (een deel van) uw dossier mogen hebben.
  • U heeft het recht om gegevens die niet relevant zijn voor de ondersteuning die u van ons krijgt, te verwijderen of om een deel van of het gehele papieren dossier te laten vernietigen.

Wilt u het dossier inzien? Of wilt u een kopie, het dossier aanvullen, veranderen, zaken laten verwijderen, of wilt het dossier laten vernietigen? Dan kunt u ons, daar schriftelijk om vragen. Wij kunnen op grond van de wet uw verzoek weigeren. Binnen 7 werkdagen ontvang u een reactie op uw vraag.