Skip to content
Home » Over Marien Zathe
Mariën Zathe-LR_by IMAZZO-18

MISSIE & VISIE

Wij geloven dat iedereen talenten heeft, of je nou een beperking hebt of niet. Op onze boerderij draait iedereen mee naar vermogen en maakt deel uit van het team. Onze visie is niet alleen om te kijken naar wat mensen wel kunnen, maar ook om mensen te blijven prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Onze boerderij heeft een christelijke identiteit, waar iedereen ongeacht zijn achtergrond van harte welkom is en waar een duurzame en zinvolle relatie centraal staat.

Over Mariën Zathe

Op het terrein van circa 5 hectare zijn er naast de dagelijkse werkzaamheden nog andere partijen die bij ons op het land gevestigd zijn. Achter de boerderij op het weiland is de moestuinvereniging uit Kollumerzwaag gevestigd. Ongeveer 15 tuiniers tuinieren hier op volledig biologische wijze. Marien Zathe is zelf ook lid van de moestuinvereniging en heeft ook een moestuin op dit terrein. We proberen zo ook op een natuurlijke manier sociale interactie tussen onze deelnemers en mede-tuiniers te bevorderen. De moestuinen zijn via een aparte ingang via de Boskereed te bereiken. Op het land zijn ook een paar imkers actief. Je zult dan ook verschillende bijenkasten zien staan.

Initiatiefnemers

Eelke en Ienske komen oorspronkelijk niet uit de zorg. Eelke is ooit begonnen als adviseur ruimtelijke ordening en Ienske kwam uit de bancaire/juridische hoek. Eelke rolde door toeval in de zorg en het bleek hem te liggen. Ienske kwam door haar zus die een zorgvraag heeft in aanraking met de zorg. Beiden hebben een hart voor zorg en besloten in 2014 samen Marien Zathe op te zetten. Samen hebben ze een dochter.

Eelke Broersma

Eelke heeft meer dan 15 jaar ervaring als (ibg)begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

 

eelke

Ienske Meindertsma

Ienske haar zus heeft een verstandelijke beperking, ze heeft daarom als familielid haar eigen kijk op zorg. Zij heeft zich daarnaast jarenlang ingezet voor de Cliëntenraad van MEE Zuid-Holland.
 
ienske

Dagelijkse gang van zaken

Een vast aanspreekpunt voor de deelnemer(s) vinden wij erg belangrijk.

Onze collega Rene is van maandag t/m vrijdag het vaste aanspreekpunt voor de dagbesteding op de boerderij. Rene heeft veel ervaring in de zorg en heeft naast zijn zorgdiploma ook de Land-en Tuinbouwschool gedaan.

De jeugdweekenden (jongensgroep) in het logeerhuis worden begeleid door Erwin. Hij is erg sportief en maakt er altijd weer een geslaagd weekend van.

Onze orthopedagoog Mirjam helpt ons team met verschillende begeleidingsvragen op zowel praktisch vlak als beleidsniveau. Doordat Mirjam zelf ook jaren als begeleider in de zorg heeft gewerkt kan ze zich goed verplaatsen in de dagelijkse praktijk.

Eelke is het aanspreekpunt (en begeleider) van de logeerweekenden van ons logeerhuis in Sumar.

Voor vragen van organisatorische aard voor zowel gemeenten, ouders en andere (direct) betrokkenen is Ienske het vaste aanspreekpunt.