Missie & Visie

Wij geloven dat iedereen talenten heeft, of je nou een beperking hebt of niet. Op onze boerderij draait iedereen mee naar vermogen en maakt deel uit van het team. Onze visie is niet alleen om te kijken naar wat mensen wel kunnen, maar ook om mensen te blijven prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Onze boerderij heeft een christelijke identiteit, waar iedereen ongeacht zijn achtergrond van harte welkom is en waar een duurzame en zinvolle relatie centraal staat.

Initiatiefnemers

Eelke Broersma

Initiatiefnemer

Eelke heeft 15 jaar ervaring als (ibg)begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hij heeft zijn diploma’s voor de gehandicaptenzorg. In de praktijk begeleidt Eelke veel mensen van de dagbesteding. Zijn passies zijn mensen in hun kracht zetten en duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Eelke is een verbinder. Hij komt oorspronkelijk uit de advieswereld en adviseerde gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Eelke is ook enkele jaren projectleider duurzaamheid en klimaat geweest bij de Friese Milieu Federatie. Inmiddels zet hij zich alweer een aantal jaren fulltime in voor Stichting Mariën Zathe.

Ienske Meindertsma

Initiatiefnemer

Ienske haar zus heeft een verstandelijke beperking, ze heeft daarom als familielid haar eigen kijk op zorg. Zij heeft zich daarnaast jarenlang ingezet voor de Cliëntenraad van MEE Zuid-Holland. Binnen Stichting Marien Zathe verzorgt zij meer de organisatorische kant van de stichting en tot eind 2015 was zij tevens bestuurslid van Zorg Coöperatie Noord. Ienske haar passie is het opkomen voor de rechten van mensen met een beperking. Ienske komt oorspronkelijk uit het bankwezen waar zij programma’s organiseerde op het gebied van leiderschap en procesverbeteringen. Later is zij werkzaam geweest als juridisch adviseur bij de Consumentenbond. Na het lopen van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella is zij zich vooral gaan richten op haar passie. De baan in het bankwezen (en later bij de Consumentenbond) werd opgezegd en inmiddels is zij actief binnen Stichting Mariën Zathe.

Ienske wil zich in de toekomst specialiseren in gezondheidsrecht en gehandicaptenrecht.

Teamleden

Evert Bergsma

Jobcoach

We werken nauw samen met Evert Bergsma met het opstellen van zorgplannen en met ambulante begeleiding. Evert biedt ambulante begeleiding aan jongeren of volwassenen met psychische kwetsbaarheid of met LVG, die om verschillende redenen (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Tevens is Evert gecertificeerd jobcoach en participatiecoach.

Evert begeleidt bij ons o.a. een aantal deelnemers die op een gegeven moment toe zijn aan het vinden van een (betaalde) baan buiten de zorgboerderij. Een aantal deelnemers van Marien Zathe zijn door Evert inmiddels succesvol geplaats in een betaalde baan en/of BBL leerplek.

Eelke Broersma

Begeleider & eigenaar/oprichter

Eelke begeleid de deelnemers tijdens de logeerweekenden op ons vaste logeeradres in Sumar. Daarnaast houdt hij zich binnen Marien Zathe bezig met duurzaamheid in de breedste zin des woords.

Ienske Meindertsma

Oprichter & eigenaar

In de praktijk houdt Ienske zich voornamelijk bezig met contractbeheer, financieel beheer, communicatie en externe contacten met onze (externe) stakeholders.

Daarnaast ontwikkelt Ienske samen met Eelke de verdere visie van het bedrijf.

Rene Slagman

Begeleider

Rene is een enthousiaste collega met groene vingers die veel weet te vertellen over de natuur. Hij is vaak in de tuinen rondom de boerderij aan het werk met deelnemers en voor een technisch klusje draait hij zijn hand ook niet om.

Paardencoaching

Individuele-en groepcoaching - Ype Rodermond, Marieke Brouwer en/of Elien Spijkstra-Zijlstra

Zowel in individueel als in groepsverband wordt er bij ons paardencoaching verzorgd. De mensen die dit geven zijn hiervoor speciaal opgeleid en hebben ervaring met onze doelgroep(en).

Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen leerdoelen en door het werken met paarden krijgen ze inzicht over hun eigen handelen. Een bijzonder mooi proces!

Anneke Broersma

Vrijwilliger

Anneke woont in het voorhuis van de boerderij en is de oorspronkelijke bewoonster. Zij is momenteel met haar 76 jaar onze oudste vrijwilligster. Ze staat nog volop in het leven en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de koffie en thee op tijd klaar staat voor wanneer het pauze is. Ook haalt een deelnemer van de dagbesteding regelmatig een paar boodschapjes voor haar bij de winkel. Zo is er een mooie wisselwerking tussen elkaar.

  Kwaliteitskeurmerk

  Wij beschikken over het ISO 9001;2015 kwaliteitskeurmerk. Hiermee laten we als organisatie zien dat we werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat we als organisatie voldoet aan de wettelijke (veiligheids)eisen. Ieder jaar kijkt een onafhankelijke organisatie of we voldoen aan alle eisen.

   

  Beleidsverklaring

   

  Het beleid van Mariën Zathe is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

   

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Het periodiek organiseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
  3. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  4. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  5. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
  6. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  7. Mariën Zathe zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

  Klanttevredenheidsonderzoek

  Jaarlijks houden wij een onafhankelijk klantonderzoek. Uit ons onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek (wat werd uitgevoerd door Zorgkaart Nederland) blijkt dat klanten ons in 2018 beoordeelden met een 8,2!

  Klachtenregeling

  Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen
  dat u niet tevreden bent. Graag gaan we met u in gesprek hoe we dit samen kunnen oplossen. Meer informatie over de precieze procedure leest u door te klikken op onze  Klachtenregeling.

  Privacyreglement & cookieverklaring

  Privacy

  Om ons werk goed te kunnen doen hebben we informatie nodig van de deelnemer. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op in het digitale dossier. We moeten een dossier aanleggen. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat hoe wij dat moeten doen. Wanneer het nodig is hebben meerdere medewerkers toegang nodig tot het dossier. Zij mogen zonder toestemming geen informatie uit het dossier delen.

  Toestemming

  Soms kunnen we nog beter helpen door gegevens en de hulpvraag te delen met een andere instantie. Bijvoorbeeld om ergens aan te melden of een indicatie aan te vragen. Zo hoeft er niet steeds opnieuw hetzelfde te worden verteld en kan de deelnemer snel geholpen worden. Wij mogen persoonsgegevens echter niet aan anderen verstrekken als u hier bezwaar tegen heeft. De medewerker vraagt u vooraf om toestemming. In het dossier vermelden wij dat u toestemming geeft. Het kan ook voorkomen dat de medewerker u vraagt om een machtiging te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft.

  Uitzondering

  Soms deelt een medewerker wel uw gegevens met anderen. Als er bijvoorbeeld zorgen zijn over de veiligheid van de deelnemer of 1 van de gezinsleden.

  Meldcode

  Soms moet er informatie worden gedeeld op basis van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl

  Rechten

  • U heeft recht op inzage in en afschriften van uw gegevens. WMO-dossiers worden 7 jaar bewaard en Jeugdwet dossiers 15 jaar.
  • U heeft het recht om uw dossier aan te vullen. Zo kunt u een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. U mag feiten die onjuist zijn wijzigen. Verder mag u bepalen welke personen er geen inzage in (een deel van) uw dossier mogen hebben.
  • U heeft het recht om gegevens die niet relevant zijn voor de ondersteuning die u van ons krijgt, te verwijderen of om een deel van of het gehele papieren dossier te laten vernietigen.

  Wilt u het dossier inzien? Of wilt u een kopie, het dossier aanvullen, veranderen, zaken laten verwijderen, of wilt het dossier laten vernietigen? Dan kunt u ons, daar schriftelijk om vragen. Wij kunnen op grond van de wet uw verzoek weigeren. Binnen 7 werkdagen ontvang u een reactie op uw vraag.

  Cookieverklaring

  Wat is een cookie?
  We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

  Functionele cookies
  Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

  Sociale netwerken
  We hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze partijen anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,
  Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
  Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

  In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van jouw browser.”

  MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
  Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:
  Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””
  Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
  Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
  Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
  Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

  Verwijsindex

  Wij zijn aangesloten bij de Verwijsindex Fryslan. Wij zetten alle kinderen van huishoudens die aangemeld worden standaard in de Verwijsindex. Wij informeren u over de registratie.

  Welke informatie staat er in de Verwijsindex?

  In de Verwijsindex staat een signaal. Een signaal is niets meer dan de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind of gezin.

  Waarom is er een Verwijsindex?

  Het komt voor dat het kind van meerdere professionals hulp of begeleiding krijgt en dat zij dat niet altijd van elkaar weten. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij uw kind. Zo kan er goed worden samengewerkt met andere hulpverleners en krijgt u en/of uw kind de best passende ondersteuning of begeleiding.

  Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op www.vewijsindexfryslan.nl

  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

  Volgens de norm verantwoorde werktoedeling zijn jeugdhulp-instellingen verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

  Voor meer informatie hierover vindt u op www.skjeugd.nl

  SAMENWERKINGEN

  Mariën Zathe werkt met verschillende partijen samen. Daarnaast is Mariën Zathe lid van een aantal organisaties. Mariën Zathe werkt onder andere samen met c.q. is onder andere lid van:

   

  BEZINN (Boer En Zorg In Noord Nederland)

  Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de Zorgboerderijen en ziet erop toe dat alle Zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden. BEZINN maakt deel uit van de landelijke FLZ (Federatie Landbouw en Zorg), die het kwaliteitsysteem ‘kwaliteit laat je zien’ controleert en waarborgt.

  Tevens beschikt Stichting BEZINN over een AWBZ-erkenning en heeft contracten met Zorgkantoren en gemeenten in de drie noordelijke provincies.

  ZCN (Zorgcooperatie Noord)

  Zorgcoöperatie Noord U.A. is een coöperatieve vereniging van en voor kleinschalige zorgaanbieders in Friesland.

  Per Saldo

  Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

  SBB (Samenwerkings organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

  Onder de SBB vallen tegenwoordig Aequor en Calibris. Wij zijn voor beide erkend leerbedrijf

  Vacatures

  Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

  © Copyright 2016 - Stichting Mariën Zathe