Leer/werk-traject

Er bestaat bij ons de mogelijkheid om een leer/werktraject te volgen op het gebied
van dierverzorging en/of groen. Beide trajecten zijn te volgen op MBO niveau 1 & 2.
Deelnemers halen in de praktijk dan hun praktijkdiploma’s die ook daadwerkelijk
erkend zijn buiten de boerderij.

Tijdens het traject is er een externe examinator bij betrokken die de
praktijkopdrachten onafhankelijk beoordeeld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid
dat deelnemers op individueel niveau of in groepsverband lessen krijgen van een
docent op het gebied van Nederlands en Rekenen.

Er bestaat de mogelijkheid om eventueel door te stromen naar een betaalde baan
buiten de boerderij. In overleg met onze jobcoach wordt gekeken of je daar al toe
bent en wat de eventuele mogelijkheden zijn om door te stromen.