Tel: 06-21246256 (Ma – Vr van 9-17 uur)

log-marien-zathe

Kwaliteitskeurmerk

Het beleid van Mariën Zathe is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit.

Wij beschikken over het ISO 9001;2015 kwaliteitskeurmerk. Hiermee laten we als organisatie zien dat we werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat we als organisatie voldoet aan de wettelijke (veiligheids)eisen. Ieder jaar kijkt een onafhankelijke organisatie of we voldoen aan alle eisen.

Beleidsverklaring

Het beleid van Mariën Zathe is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Het periodiek organiseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
  3. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  4. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  5. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
  6. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  7. Mariën Zathe zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Zorgbedrijf Mariën Zathe huurt elk weekend een bungalow aan de Burgumermar (Klein Zwitserland). Gehandicapten (die in aanmerking komen) mogen hier gebruik van maken, eens per twee weken. Er zijn 2 groepen: de leeftijd van de eerste groep is maximum tot circa 20 jaar en er is een groep voor volwassen.

Ik heb lange tijd hier gebruik van mogen maken. Zaterdag gaan we meestal op stap. Democratisch kiezen we dan een locatie die voor iedereen haalbaar is. Zondag kun je naar de kerk en gaan we vaak iets drinken. Ik heb respect voor de manier waarop Eelke ons begeleidt (heel geduldig) en ook Ynske achter de schermen is een onmisbare schakel. Een weekend Burgumermar is de gelegenheid om de accu weer op te laden voor het dagelijkse leven.

Wiebe

Logee

Voor ons een goede vertrouwde plek waar onze zoon graag heen gaat wegens de begeleiding en dierenliefde en een manier wordt gezocht/gevonden naar meer zelfredzaamheid.

Ouder cliënt

Ouder van één van de deelnemers

Door opdrachten te doen op zijn eigen niveau en dit verder op te bouwen naar vermogen, leert hij om te gaan met zaken zoals ergens verantwoordelijk voor zijn en bouwt hij zijn zelfvertrouwen op. Ons kind is graag op de boerderij en voelt zich daar veilig en vrij. Ons kind maakt tevens gebruik van het logeren bij Mariën Zathe

Sjoukje

Ouder van één van de deelnemers