Skip to content

Wij beschikken over het ISO 9001;2015 kwaliteitskeurmerk. Hiermee laten we als organisatie zien dat we werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat we als organisatie voldoet aan de wettelijke (veiligheids)eisen. Ieder jaar kijkt een onafhankelijke organisatie of we voldoen aan alle eisen.

iso9001

Beleidsverklaring

Het beleid van Mariën Zathe is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

 

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Het periodiek organiseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
  3. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  4. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  5. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
  6. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  7. Mariën Zathe zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.