IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Mensen prikkelen zich te blijven ontwikkelen

Wonen
Dagbesteding
Logeerhuis
Onderwijs
EEN DUURZAME EN ZINVOLLE RELATIE

Onze missie & visie

Wij geloven dat iedereen talenten heeft, of je nou een beperking hebt of niet. Op onze boerderij draait iedereen mee naar vermogen en maakt deel uit van het team.

Onze visie is niet alleen om te kijken naar wat mensen wel kunnen, maar ook om mensen te blijven prikkelen om zich verder te ontwikkelen.

Onze boerderij heeft een christelijke identiteit, waar iedereen ongeacht zijn achtergrond van harte welkom is en waar een duurzame en zinvolle relatie centraal staat.

Iedereen heeft talent
0
GEWAARDEERD VOELEN DOOR

Tevreden deelnemers

Via waarderingen die wij van onze deelnemers via Zorgkaart Nederland hebben mogen ontvangen, scoren wij een 8,3. Dit is gemiddeld over 13 waarderingen.

ZorgkaartNederland is het grootste onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Een team van zo’n 20 mensen werkt dagelijks aan het controleren van waarderingen, het up-to-date houden van de database van zorgaanbieders en de doorontwikkeling van het platform.

Zorgbedrijf Mariën Zathe huurt elk weekend een bungalow aan de Burgumermar (Klein Zwitserland). Gehandicapten (die in aanmerking komen) mogen hier gebruik van maken, eens per twee weken. Er zijn 2 groepen: de leeftijd van de eerste groep is maximum tot circa 20 jaar en er is een groep voor volwassen.

Ik heb lange tijd hier gebruik van mogen maken. Zaterdag gaan we meestal op stap. Democratisch kiezen we dan een locatie die voor iedereen haalbaar is. Zondag kun je naar de kerk en gaan we vaak iets drinken. Ik heb respect voor de manier waarop Eelke ons begeleidt (heel geduldig) en ook Ynske achter de schermen is een onmisbare schakel. Een weekend Burgumermar is de gelegenheid om de accu weer op te laden voor het dagelijkse leven.

Wiebe

Logee

Voor ons een goede vertrouwde plek waar onze zoon graag heen gaat wegens de begeleiding en dierenliefde en een manier wordt gezocht/gevonden naar meer zelfredzaamheid.

Ouder cliënt

Ouder van één van de deelnemers

Door opdrachten te doen op zijn eigen niveau en dit verder op te bouwen naar vermogen, leert hij om te gaan met zaken zoals ergens verantwoordelijk voor zijn en bouwt hij zijn zelfvertrouwen op. Ons kind is graag op de boerderij en voelt zich daar veilig en vrij. Ons kind maakt tevens gebruik van het logeren bij Mariën Zathe

Sjoukje

Ouder van één van de deelnemers

Meer weten?

Ienske Meindertsma

Eelke
Broersma

Veelgestelde vragen

We starten ’s ochtends om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Wij vinden het belangrijk dat onze teamleden belijdend christen zijn. We bidden en danken voor en na het eten. Verder zijn we van plan om
meer activiteiten te gaan organiseren te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het organiseren van een openlucht kerkdienst, opzettenvan een bijbelstudiegroep etc. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons ongeacht zijn achtergrond. Om aan deze
activiteiten deel te nemen is een vrije keuze geen verplichting.

Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie! Qua werk vinden wij het belangrijk dat het werk past bij je eigen interesses en dat er een wederzijdse klik is tussen jou en je begeleider. Daarnaast kijken we ook goed naar de hulp die je nodig hebt. Op dit moment bieden wij geen
werkplekken aan mensen die rolstoelgebonden zijn (we beschikken nog niet over een minder valide toilet en ons erf is er nog niet voldoende op ingericht). Daarnaast bieden we op dit moment ook geen opvang aan mensen die dementerend zijn, suïcidaal zijn of verpleegkundige
handelingen nodig hebben.

Persoonlijke aandacht is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We werken daarom bij voorkeur met kleine groepen van rond de 4
deelnemers per begeleider. Indien nodig bieden wij ook 1 op 1 begeleiding aan.

De minimale leeftijd is 8 jaar.